به پا خیز ای برانداز دانلود منشور اندیشه راه سوم

مختصری درباره اندیشه سوم

قاسم شعله‌سعدی: راه سوم برای گذر از جمهوری اسلامی

قاسم شعله‌سعدی فقدان مدیریت سراسری را دلیل اصلی عدم موفقیت خیزش‌های مردمی دی ۹۶ و آبان ۹۸ می‌داند و معتقد است که با تظاهرات و تجمعات خیابانی نمی‌توان نظام کنونی را وادار به ترک قدرت کرد.
این منشور برنامه‌ای سه مرحله‌ای برای گذر از جمهوری اسلامی، استقرار نظامی دمکراتیک و تحکیم آن ارائه داده است که البته هنوز از تائید مردم و دیگر تشکل‌های سیاسی داخل و خارج از کشور برخوردار نیست.

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱