کمکهای مردمی

کمکهای مردمی / خیریه و صدقات

از تمامی مردم ایران خواستاریم  که از ریختن پول در امام زادها و صندوق صدقات و منابعی که شما به عمل کرد آنها نظارت ندارید خوداری نمایید.

ما در این قسمت سعی بر این داریم که شما کاملا مستقیم مبلغ مورد صدقه / هدیه خود را به شخص نیازمند رسانده بدون واسطه حتی ما. ما با ارسال شماره کارت یا حساب این اشخاص به شما سعی داریم که بانک کوچکی از این هم وطنهای نیازمند درست کرده تا بتوانیم بطور هدفمند این امر خیر را انجام دهیم تا این کمکها بطور مساوی و طبق احتیاج انها تقسیم شود.

در صورتیکه مایل باشید میتوانید به جنبش راه سوم راه نجات ایران نیز کمک مالی خود را هدیه دهید.

در صورت تمایل به ارسال کمک به جنبش میتوانید مبلغ فوق را به پی پال shokrinezhadmandana@gmail.com واریز نمایید.

در صورت تمایل به ارسال کمک یا هدیه به هموطنان با ایمیل info@rahe3.com تماس بگیرید.

جنبش راه سوم راه نجات ایران از هیچ دولتی وجه نقدی قبول نمیکند و هر سال گزارش مالی خود را بطور کامل برای هموطنان منتشر میکند.