دوبیانیه جداگانه سازمان ملل متحد در خصوص محمدعلی طاهری

[ad_1] سازمان ملل متحد در دو بیانیه جداگانه از سوی “زید رعد الحسین” و “احمد شهید”، صدور مجازات اعدام برای “محمدعلی طاهری” زندانی عقیدتی در ایران را محکوم و خواستار توقف فوری این حکم شد. “احمد شهید” در طی بیانیه خود خواهان توقف تمام احکام اعدام در ایران شد. سازمان حقوق بشر ایران، ۱۵ مرداد… ادامه خواندن دوبیانیه جداگانه سازمان ملل متحد در خصوص محمدعلی طاهری