اعدام بس است – برنامه ۱۰۶

[ad_1] در این برنامه: احتمال اعدام حيدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، در ساعات آینده گفتگو با محمود امیری مقدم در رابطه با نقش هنر و هنرمندان در فرهنگ‌ سازی علیه مجازات اعدام نگاهی به سه فیلم ( پایان شیرین، قصیده گاو سفید و شیطان وجود ندارد) در رابطه با اعدام [ad_2] منبع اصلی