گزارش سالانه اعدام در ایران – ۲۰۱۹

[ad_1] دوازدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و سازمان  «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) تهیه شده، به ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۱۹ در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در این گزارش، تعداد اعدام‌های ثبت یا کشف‌شده در سال ۲۰۱۹، مشخص شده… ادامه خواندن گزارش سالانه اعدام در ایران – ۲۰۱۹