گزارش سالانه اعدام در ایران؛ ۲۰۲۰

[ad_1] سیزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران، کاری است از سازمان حقوق بشر ایران (IHR)  که با پشتیبانی سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM)، به ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۲۰ در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در این گزارش، تعداد اعدام‌های انجام‌شده در سال ۲۰۲۰ که به تأیید… ادامه خواندن گزارش سالانه اعدام در ایران؛ ۲۰۲۰