رابطه اندیشه راه سوم با مردم گرسنه که در آبان ماه 98 به خیابان آمدند، چگونه تعریف می شود؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.