در راستای فعالیت‌های آموزشی کانون مدافعان حقوق بشر، به زودی کتاب «حقوق زندانی به زبان ساده» به قلم «مهناز پراکند» منتشر خواهد شد. این اثر در ادامه انتشار مجموعه کتاب‌های «آموزش حقوق به زبان ساده» است که توسط همین نویسنده و دیگر همکاران کانون مدافعان حقوق بشر صورت می‌گیرد.

مهناز پراکند وکیل دادگستری، فعال حقوق بشر و عضو موثر کانون مدافعان حقوق بشر، خود سابقه زندان سیاسی در دهه ۶۰ را دارد و در سال‌های فعالیت در ایران وکالت بسیاری از زندانیان عقیدتی و سیاسی را به‌عهده داشته است. او پس از آزارهای شدید و پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و قضایی، چندی پیش مجبور به ترک وطن شد ولی همچنان به فعالیت‌های حقوق بشری در خارج کشور ادامه می‌دهد.

تالیف کتاب‌های آموزشی حقوق برای شهروندان، از جمله: «قانون کار به زبان ساده» و «حقوق متهم به زبان ساده» (همراه با عبدالفتاح سلطانی عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر) و «حقوق زنان به زبان ساده» از دیگر آثار مهناز پراکند است که توسط کانون منتشر شده و می‌توانید از لینک‌های زیر رایگان دریافت کنید:

– دانلود نسخه صوتی «حقوق متهم به زبان ساده» (نویسنده: عبدالفتاح سلطانی و مهناز پراکند)

– دانلود کتاب «حقوق زنان به زبان ساده» (نویسنده: مهناز پراکند)

 

@DhrcIran