بیانیه برای ملت شریف ایران

[ad_1]

به نام یزدان
بنیانگذار جنبش” راه سوم- راه نجات ایران” دکتر قاسم شعله سعدی طی بیانیه ها و مصاحبه های اخیر خود انگشت روی دردی گذاشت که سبب شد علیرغم ۲ انقلاب بزرگ و قیامهای متعدد در ۱۱۵ سال گذشته، نه تنها شاهد تحقق آرزوهای آزادیخواهانه و دموکراسی طلبانه نباشیم، بلکه به قهقرای ولایت
مطلقه سقوط نماییم. تحولات پرهزینه و بی نتیجه تاریخ ایران ۴ حالت را نشان می دهد:
۱) دوره ای که قهرمانان، مبارزان و مصلحان بزرگی داشتیم اما ملت حمایت خود را ازآنان دریغ نمود، در نتیجه این مبارزان به دست شاهان شهید، منزوی و یا تبعید گشتند و در فهرست
قهرمانان شکست خورده اما محبوب، جای گرفتند که از خواجه نظام الملک تا حسنک وزیر و از
قائم مقام فراهانی تا امیرکبیر و دکتر مصدق را در برمی گیرد.( حالتی که قهرمانان بودند اما
مردم نبودند) ۲) دوره ای که مردم آماده قیام و مبارزه بودند، اما رهبری برای هدایت و اتحاد آنان وجود نداشت.
قیامهای دیماه ۱۳۹۶ و آبانماه ۱۳۹۸ نمونه ی بارز آن است.( حالتی که مردم بودند اما رهبران نبودند)
۳) در برهه ای از زمان نه مردم حضور شایسته داشتند و نه رهبران شایسته ای ایفای مسئولیت نمودند. جنبش دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ نمونه ی آن می باشد.(حالتی که نه مردم بودند نه
رهبران )
۴) دردآورترین دوره، زمانی است که هم مردم حضور دارند و هم رهبران.اما این دو یکدیگر را نشناخته و با هم غریبه اند. در نتیجه نیرو و تلاش هر دو گروه هرز می رود.(حالتی که مردم و رهبران از یکدیگر بیگانه اند)
ملت زجر کشیده و به پا خاسته ایران:
اکنون که انقلاب رهایی بخش خود را در ۲۸ خرداد با نه بزرگ به جمهوری اسلامی و در رفراندومی در قالب نه به انتصابات مهندسی شده، آغاز نمودید و بلافاصله با اعتصابات سراسری و قیام شکوهمند خوزستان مظلوم، مرحلهء بعدی انقلاب خود را رقم زده اید، لازمست از تجارب گذشته عبرت بگیریم و بدانیم اگر بدون رهبری، به مبارزه ادامه دهیم، پیروزی به دست نمی آید. بنابراین به ویژه اکنون که
ملت شریف ایران:
جریانهایی نیز، خواب تجزیه ایران را دیده اند و مترصدند تا در یک خلاء قدرت پس از سقوط رژیم، اهداف شوم خود را محقق نمایند و از طرفی در اثر خشم و نفرت شما از سرکوبگران، ممکن است در فضای ناشی از خلاء قدرت، خونریزی و برادرکشی به راه بیفتد، لذا جهت تضمین پیروزی و حفظ تمامیت ارضی و پیشگیری از برادرکشی، ضرورت تشخیص و تعیین رهبران، اظهر –من الشمس می باشد.- صرفا برای مرحله گذار و باز هم تأکید می کنیم صرفا برای مرحله گذار- تا سرنگونی رژیم فاسد،غارتگر و سرکوبگر ملایان، رهبران خود را تشخیص و تعیین نماییم. زیرا در دوران پسا جمهوری اسلامی، صندوق آرای نظام سکولار دموکراتیک ، فرصت و موقعیت حضور هر نوع جریان،
حزب و شخصیت سیاسی را فراهم خواهد نمود.
جهت تشخیص راهبران صدیق و توانمند، ضمن ادای احترام به همه ی چهره های سیاسی و جریانهای اپوزیسیون که به عبور از جمهوری اسلامی و تحقق آزادی، حاکمیت ملی ، دموکراسی، تمامیت ارضی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، سکولاریسم(جدایی دین از دولت)، منافع ملی و بازگشت به هویت ملی باور دارند، شاخه نظامی حامی جنبش راه سوم- راه نجات ایران، دکتر قاسم شعله سعدی را معرفی می نماید.
دکتر قاسم شعله سعدی که خود را سربازی کوچک از ملت بزرگ ایران معرفی می نمایند، ضمن اشتغال به امر وکالت در سطح بین المللی ، در سیاست و حقوق دارای تخصص بوده و دارای تجربه طولانی در سطح ملی و بین المللی می باشند. ایشان صداقت و شجاعت و قابلیت خود را طی بیش از ۳۰ سال مبارزه ی میدانی به اثبات رسانده و برنامه ای کامل شامل سه مرحله گذار از جمهوری اسلامی، استقرار نظام سکولار دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و تحکیم آن نظام برای جلوگیری از بازتولید دیکتاتوری ارائه و هدف را انتقال قدرت به مردم از طریق مصالحه یا محاکمه تعیین نموده اند. استراتژی پیشنهادی ایشان مبارزه خشونت پرهیز و تاکتیک نافرمانی مدنی و اعتصابات عمومی است که در اندیشه راه سوم – راه نجات ایران عرضه گردیده و اکنون به صورت جنبشی فراگیر و
پیشتاز در کشور درآمده است.
آری شخصیتی که طی بیانیه شماره ۳۳ خبر از آغاز انقلاب و حتی ورود به مرحله ی اعتلای انقلابی داد و شرایط امروز را مانند تابستان ۱۳۵۷ ، بلکه پاییز ۵۷ دانست و درستی این تحلیل و پیش بینی او
فقط به فاصله چند روز با قیام سراسری خوزستان به اثبات رسید را به فرماندهی خود برگزیده ایم و وظیفه ی خود می دانیم ضمن خودداری از بت سازی ، تنها قابلیت ها و توانمندی های ایشان را معرفی و انتخاب را به شما واگذارنمائیم.
انتخاب با شماست
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد شاخه نظامی حامی جنبش راه سوم- راه نجات ایران، به فرماندهی دکتر قاسم شعله سعدی ۱۴۰۰/۴/۳۰

[ad_2]

منبع

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *