بیانیه شماره ۳۴ – سایت دکتر قاسم شعله سعدی

[ad_1]

به نام یزدان
بیانیه شماره ۳۴
نشنیده سخن سزای دیگر دارد
آقای مهندس حجت االسالم خامنه ای :
 در شانزدهم تیرماه طی بیانیه شماره ۳۳ ،به جنابعالی
هشدار دادم که انقالب رهایی بخش سکوالر دموکراتیک و
مبتنی بر اعالمیه جهانی حقوق بشر ملت ما آغاز شده و
پرسیدم آیا صدای آن را می شنوید؟ و تصریح کردم که نه
تنها انقالب آغاز شده بلکه وارد مرحله ی اعتالی خود
گردیده و اضافه کردم که شرایط امروز ایران کامال شبیه
تابستان ۱۳۵۷ بلکه پاییز آن سال است و دو گزینه انتقال
قدرت به مردم از طریق مصالحه یا از طریق محاکمه را
مجددا به جنابعالی یادآور شدم و درست ۹ روز پس از
انتشار آن بیانیه، قیام سراسری مردم به پاخاسته ی
خوزستان درستی این مدعا را اثبات نمود. قیامی که
هرروز گستره بیشتری یافت و از آذربایجان تا خراسان،
از کرمانشاه تا لرستان ، از ایالم تا البرز، از دهلران
تا اصفهان ، ازبوشهر تا تهران ، از اراک تا فارس و تا
همه جای کشور را درنوردید.
 امروز در آستانه محرم خانواده های داغدار دادخواه،
شهدا، جانبازان، آزادگان ،معلمان، کارگران، کشاورزان،
جوانان، هنرمندان،بازنشستگان، کارمندان دولت ،
بانوان، اهالی قلم، دانشجویان و… شما را یزید زمان
می شناسند!!
 و با نه بزرگ به انتخابات متقلبانه و مهندسی شده توسط
جنابعالی، مخالفت و تنفر خود از شما و نظامتان را
ابراز کردند ولی جنابعالی در تدارک تنفیذ و تحلیف این
جرثومه ی فساد و آخوند بی سواد و قاتل هستید و این در
حالی است که همدلی نیروهای نظامی، انتظامی و اطالعاتی
با مردم معترض را در جریان قیام آنها مالحظه کردید.
 با آنکه سرنوشت فرعون را یادآوری نمودم که از آن عبرت
بگیرید و لحظه های تصمیم خردمندانه را از دست ندهید
ولی گویی نرود میخ آهنی در سنگ
 به نظر می رسد تصمیم گرفته ایدآنچه از کشور باقی
مانده را متالشی و تعداد بیشتری از هم میهنانمان را
قربانی غرور و هوی و هوس خود کنید. اما باور کنید که
تنها می مانیدو نیروهای نظامی، انتظامی و اطالعاتی به
ملت می پیوندند . درآن صورت به دلیل عدم پذیرش
مصالحه برای انتقال قدرت به ملت چاره ای جز محاکمه
شما باقی نخواهد ماند.
من آنچه شرط بالغ است با شما گفتم توخواه از سخنم پند
گیر و خواه مالل
سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
جنبش راه سوم- راه نجات ایران، قاسم شعله سعدی
۱۴۰۰/۵/۱۱

[ad_2]

منبع

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *