بیانیه شماره ۶۵

بیانیه شماره ۶۵
ملت غارت شده ایران
اکنون که از یکسو رهبر غیر قانونی و خائن با تقلب و مهندسی انتصابات مجلسی مفلوک و سرسپرده به ریاست قاتل دانشجویان و دولتی مفلوک تر و سر سپرده تر به ریاست قاتلی ۶ کلاسی عضو کمیته مرگ تشکیل و شمشیر را از رو بسته و پرده های فریب و تزویر فرو افتاده و برای حفظ خود ، مملکت را به چین و روسیه فروخته و خفت ابدی را برای خود خریده و از سوی دیگر شما ملت غارت شده، پس از تحمل هزینه های انسانی و مادی بسیار در «قیامهای بدون نتیجه» گذشته و با الهام از «هوش ایرانی» در مسیر «همبستگی ملی »قرار گرفته اید که اولین نماد آن تبدیل انتصابات ۲۸ خرداد به “رفراندوم نه به جمهوری جور و جهل و فساد” با روش« مبارزه نرم »و «خشونت پرهیز »بود، آرایش نیروهای دو طرف یعنی حکومت و ملت کاملا شکل «تهاجمی »به خود گرفته و میرود که مرزهای «مبارزه نرم »را در هم شکند و آهنگ گرفتن شمشیر از دست این «زنگی مست »از طریق «مبارزه سخت »را نوید می دهد ، موارد زیر را جهت اجرای دقیق به استحضار نیروهای جنبش اعم از شاخه نظامی ، نیروهای غیر نظامی ، هواداران و اعضا و بویژه ملت غارت شده و بپا خاسته میرساند:
۱- استراتژی ما مبارزه «خشونت پرهیز »میباشد و صد البته «دفاع مشروع »به منظور جلوگیری و خنثی کردن حمله نیروهای سرکوبگر ولو با روش «مبارزه پیشگیرانه »و «بازدارنده »با رعایت شرایط آن ، خشونت تلقی نمی شود بنابر این نیروهای سرکوبگر از وضعیت هایی که «القاکننده حمله »به مردم معترض باشد اکیدا خودداری کنند تا موجب اقدام« پیشگیرانه »معترضین نگردد.
۲- نیروهای مسلح ملی ایران وظیفه ملی ،اخلاقی ،انسانی و قانونی دارند که به صفوف ملت بپا خاسته بپیوندند که طلیعه آن در افشای تلاشهای ارتش توسط سپهبد سیاری و اقدام سرتیپ پاسدار جعفر علیزاده و سرتیپ هلاکو احمدیان فرمانده تیپ ۶۵ کلاه سبز و پرسنل تحت امر ایشان ملاحظه گردید و این روند توسط افسران ،درجه داران و سربازان سلحشور ملی ایران ادامه خواهد یافت.
۳- ارتشی که در بیستم بهمن ۵۷ قیام ملت را به مرحله «غیر قابل بازگشت »ارتقا داد امروز مسلما به نقش و وظیفه ملی خود آگاه است و ملت بپاخاسته را تنها نخواهد گذاشت و با پیوستن به مردم قیام رهایی بخش ملت را دوباره به مرحله ی «بازگشت ناپذیر »ارتقا و غیرت ملی خود را نشان خواهد داد.
۴- سپاه پاسداران که مورد استفاده ابزاری رهبر غیر قانونی و خائن قرار گرفته بر خلاف ماموریت مندرج در اصل ۱۵۰ قانون اساسی که میبایست از دستآوردهای ضد استبدادی و از استقلال کشور پاسداری نماید،اکنون که شاهد فروش استقلال کشور به چین و روس میباشد باید با غیرتی ملی، تکلیف خود را با ملت روشن کند و ننگ مدیریت پوتین بر سپاه را از خود بزداید و بر خلاف ماموریت مندرج در اصل ۱۵۴ قانون اساسی که دفاع از مبارزات حق طلبانه مستضعفین عالم ،علیه مستکبرین را بر عهده دارد ولی با تلفات سنگین به دفاع از بشار اسد مستکبر و علیه مردم مستضعف سوریه اعزام و بدنامی آن را بدامن خود نشانده از «مظلومیت مضاعف »رنج میبرد زیرا از یکسومورد نفرت مردم قرار گرفته و از سوی دیگر فساد بعضی سرداران کلیت سپاه را بدنام کرده در حالی که اکثریت پرسنل سپاه پاکدامن و دارای وجدان ملی و انسانی میباشند بنابر این شایسته است که پرسنل پاکدامن سپاه برای زدودن این بدنامی ها هم که شده «حتی زودتر از ارتش »به ملت بپیوندند و ما انتظار داریم بهمن ماه تبدیل به قیام نیروهای مسلح ملی اعم از سپاه ،ارتش و نیروی انتظامی شود.
۵- پیوستن نیروهای مسلح ملی به مردم بپاخاسته «موازنه قدرت »را بنفع مردم تغییر میدهد و رهبر غیر قانونی و خائن را به انتقال قدرت غصب شده به مردم ،از طریق «مصالحه »وادار خواهد کرد که هم از تلفات نیروها و تخریب کشور جلوگیری مینماید و هم با اعطای «عفو عمومی »زمینه «آشتی ملی » و اسقرار دولتی عرفی، آزاد، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دموکراتیک با «پیام صلح و دوستی »به جهان و بازگشت به «هویت ملی »تحت یک پرچم،یک کشور،یک ملت و یک دولت با رعایت سیستم «عدم تمرکز »به معنی «تقسیم عادلانه انسانی وجغرافیایی قدرت و ثروت »و تامین «منافع ملی »از طریق «همکاری و رقابت »در جهان را تضمین مینماید.
۶- بعضی از شخصیتهای اپوزیسیون که تحلیل دقیقی از سطح «اعتلا »یافته قیام ملت ندارند دست به ابتکاراتی میزنند که بجای «ارتقای سطح مبارزه »موجب کاهش سطح آن میگردد این قبیل ابتکارات برای زمان «ابتدایی »مبارزه مناسب میباشند نه زمانی که ملت ما در شمار میلیونی و در گستره ۲۸ استان از ۳۱ استان آنهم بطور مکرر دست به قیام زده اند و هزاران شهید والامقام را در راه آزادی تقدیم کرده اند. امروز باید به ابتکاراتی دست زد که «سطح مبارزه را افزایش دهد نه پایین »بیآورد.۷- از آنجا که با فاز جدید« انقلاب فرهنگی »از طریق «اخراج استادان »دانشگاه و به دنبال هجوم به «علوم انسانی »دانشگاه های ما به «پادگانهای »سوت و کور تبدیل و معلمین ما علیرغم اعتراضات متعدد سراسری،حتی به مطالبات صنفی خود نایل نشدند و با عنایت به وظیفه ملی،اخلاقی و ضرورت همبستگی کلیه اساتید، معلمین ، دانشجویان و دانش آموزان و خانواده های آنان در خواست مینماییم از ۱۲ بهمن در سراسر کشور با اعتصابات ملی و عمومی از رفتن به مدرسه و دانشگاه خودداری نمایند.
۸- واکاوی عدم موفقیت قیامهای گذشته نشان میدهد سه عامل اصلی در عدم پیروزی تاثیر بیشتر داشته است:
الف- عدم همبستگی کامل ملی
ب- خلاء راهبری
پ- فقدان برنامه و مدیریت
اکنون باید با عبرت از تجارب گذشته این نقایص را بر طرف نماییم. البته آنچه مربوط به عدم همبستگی کامل ملی بوده خوشبختانه در مسیر رسیدن به آن هستیم و اگر ملت بزرگ «شخصیتهای با صلاحیت برای راهبری مبارزات »تا زمان سقوط “جمهوری جور و جهل و فساد” را برگزیند،مشکل« فقدان برنامه» و «مدیریت» نیز حل خواهد شد. زیرا مهمترین وظیفه آن راهبران ارائه «برنامه و مدیریت »قیام مردم خواهد بود.
۹- یکی از مهمترین عللی که تا کنون راهبران با صلاحیت مورد شناسایی مردم قرار نگرفته است، «بدبینی و بی اعتمادی »مردم نسبت به اپوزیسیون میباشد که ادامه این بدبینی و بی اعتمادی مانع شناسایی و گزینش راهبران توسط مردم خواهد بود که مآلا موجب تداوم عدم موفقیت قیام میباشد. البته بخشی از این بد بینی و بی اعتمادی بخاطر سابقه خیانتی بود که خمینی به اعتماد ملت ما کرد و مردم را به مثابه مارگزیده نگران مارهای خوش خط و خال در قالب اپوزیسیون کرده و قسمتی از آنهم معلول ضعف و وابستگی بخشی از اپوزیسیون میباشد که یا وابسته به قدرتهای خارجی یا رژیم جور و جهل و فساد هستند و یا در خوشبینانه ترین حالت فاقد «تحلیل دقیق »اوضاع و فاقد «ظرفیت کافی »برای راهبری قیام میباشند اما چاره چیست ؟
آیا باید با ادامه بدبینی و بی اعتمادی آب به آسیاب جمهوری جور و جهل و فساد ریخت و موجب دوام آن و فروپاشی کشور و نابودی ملت شد؟؟؟!!!
راه حل پیشنهادی ما بررسی گذشته و عملکرد چهره های سیاسی اپوزیسیون و بازشناسی ظرفیت و قدرت مدیریتی آنها از یکسو و در صورت تایید آنها ، از سوی دیگر حمایت توام با نظارت بر آنها و اگر ضعف یا تخلف آنها مشاهده گردد آنها را مجبور به کناره گیری نمایید.
برای ایفای مسئولیت ملی و با توجه به موارد بالا اقدام سریع و دقیق در شناسایی و گزینش و تفویض مدیریت قیام با راهبران با صلاحیت و ظرفیت کافی اجتناب ناپذیر خواهد بود .
سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
جنبش راه سوم – راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی
جبهه فراگیر ملی ایران
۱۴۰۰/۱۱/۴

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *