بیانیه مهم قاسم شعله‌سعدی، موسس راه سوم درباره روی‌دادهای اخیر سیستان و بلوچستان و دعوت به همبستگی ملی در ۱۴ اسفند

بنی آدم اعضای یکدیگرند/که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار/دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی‌غمی/نشاید که نامت نهند آدمی

ملت بزرگ و مظلوم دوست ایران

ملت غیرتمند

نوع دوستی و احساس مسئولیت نه تنها نسبت به سرنوشت خود که نسبت به سرنوشت دیگران ما را در هم نوع دوستی شهره جهان کرده بود و این احساس نوعدوستی تا آنجا تبلور عینی می‌یافت که برای نمونه وقتی قوم یهود زیر ستم بابل بود به فرمان کورش بزرگ به یاری آنها شتافتیم و آنها را نجات دادیم.

آیا امروز ما هم میهنان بلوچ خود را که در آتش جور ولایت مطلقه فقیه و دولت فاسد و بی لیاقت او می‌سوزد تنها خواهیم گذاشت!؟

آیا فرزندان بابک‌خرمدین، باقرخان و ستارخان غیرتشان اجازه می‌دهد که فرزندان یعقوب لیث صفاری در این مبارزه تنها بمانند!؟

آیا دلاوران جنوب و فرزندان رئیس‌ علی دلواری و دیوان خان غیرتشان قبول می‌کند که فرزندان عمرولیث صفاری در آتش ولایت جهل و جور بسوزند و آن‌ها تماشاگر بمانند!؟

آیا بختیاری‌ها ترک‌ها‌، آذری‌ها، لرها، ترکمن‌ها، عرب‌ها، خراسانی‌ها، قشقایی‌ها و دلاوران فارس ناظر و شاهد بی‌عمل کشتار هم میهنان بلوچ توسط اوباش ولی فقیه خواهند ماند یا غیرت و شجاعت را در هم می‌آمیزند و در حمایت از بلوچستان مظلوم قیامت به پا خواهند کرد!؟

آیا غیرت و شجاعت جوانان ایران زمین چنان سست و ضعیف شده که ولایت وقیح مطمئن از تنها ماندن هم وطنان بلوچ آتش افروزی کند و خاطر جمع از بی یار و یاور ماندن هم میهنان بلوچ دست به قتل عام آنها زند!؟

حاشا به غیرت جوانان ایران زمین که با سکوت خود زیر بار چنین ننگی روند.

و من و تو ای هم‌وطن مخاطب مردم مظلوم بلوچ هستیم که یزید زمان فرمان قتل‌عام آنها را داده‌است. یزیدی که فرمانروای غاصب کشوری سرشار از ثروت است، اما ثروت آن توسط کارگزارانش غارت می‌شود و او می‌گوید قضیه را کش ندهید. یا ثروت آنها را به حزب‌الله لبنان و حماس فلسطین و دفاع از بشار اسد جنایتکار و غیره… می‌دهد و ملت ایران را گرفتار فقر و فلاکت نموده به نحوی که گروهی مجبور به گورخوابی شده، جمعی در زباله‌دان‌ها در جستجوی غذا می‌گردند، عده‌ای مجبور به تن‌فروشی شده و…
و این در حالی‌ست که طبق بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی دولت بی‌لیاقت او مسئول پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه می‌باشد و طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی مکلف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.

ولی دولت بی لیاقت و فاسد او به هیچ‌یک از تکالیف قانونی خود عمل نکرده و اگرچه مردم ایران را به کلی گرفتار فقر کرده اما در مناطقی از جمله سیستان و بلوچستان این فقر و بیکاری مضاعف می‌باشد و همان‌طور که در کردستان مظلوم بخشی از مردم به کولبری روزگار می‌گذرانند، بخشی از هم‌میهنان بلوچ‌مان به سوخت‌بری روی آورده‌اند.
اما یزید زمان این را هم برنمی‌تابد و فرمان قتل‌عام آنها را صادر و برای تکمیل این کشتار دستور اعزام نیروهای سرکوبگر را از مناطق دیگر مانند کرمان، خراسان جنوبی و اصفهان را صادر کرده است.

ما که از یک سو شاهد قتل‌عام مردم بلوچ توسط یزید زمان هستیم و از سوی دیگر خود نیز قربانی این جرثومه فساد و خودکامگی می‌باشیم و می‌دانیم که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود و در عین حال می‌دانیم که از هویت ملی خود دور و گرفتار تفرقه شده‌ایم و درست به همین دلیل عملاً زمینه چنین قتل‌عام‌های گستاخانه را فراهم کرده‌ایم و این عدم همبستگی ملی ما، یزید زمان را متجری و در ستمگری بی‌پروا کرده به نحوی که اگر متحد بودیم همبستگی ما در دل او وحشت می‌انداخت و جرئت ارتکاب چنین جنایاتی را از او می‌گرفت.

امروزه که کشور در آستانه فروپاشی قرار گرفته ما در معرض یک انتخاب تاریخی می‌باشیم تا با ایفای مسئولیتی تاریخی، انسانی و ملی به کمک و یاری هم‌میهنان بلوچ‌مان بشتابیم و خود را نیز از شر یزید زمان نجات دهیم و می‌دانیم که اگر در سراسر کشور به حمایت از هموطنان بلوچ دست به اعتراض بزنیم این جرثومه فساد امکان انتقال نیروهای سرکوبگر از منطقه‌ای به منطقه دیگر را نخواهد داشت.

کمترین اثر این جنایت تلنگری‌ست که به وجدان ما زد که ای ملت، دیگر منتظر چه معجزه‌ای برای نجات خود و کشور عزیز ایران نشسته‌اید؟

به‌پا خیزید و در پرتو همبستگی به‌وجود آمده در راستای پشتیبانی از هم‌میهنان بلوچ، شیعه و سنی، مسلمان و غیر‌مسلمان، دست‌ به دست هم داده، قیامی رهایی‌بخش را آغاز کنید.

بنابراین در راستای پشتیبانی و حمایت از سیستان و بلوچستان مظلوم و به نشانه همبستگی ملی به مدت یک روز در تاریخ‌ ۱۴ اسفند اعتصاب عمومی سراسری و ملی اعلام و در سراسر کشور در کلیه ادارات، وزارتخانه‌ها، صدا و سیما، نهادها، سازمان‌ها و کلیه مشاغل دست از کار می‌کشیم و به نشانه بلوغ سیاسی خود در این روز چنان نمایشی از همبستگی ملی در اعتصاب سراسری رقم خواهیم زد که یزید زمان قدرت لایزال ما مردم تحت‌ستم را مشاهده نماید تا باور کند که به زودی قدرت پوشالی او را از طریق مصالحه یا محاکمه در هم خواهیم شکست.

نهم اسفندماه ۱۳۹۹
قاسم شعله‌سعدی- موسس راه‌سوم، راه نجات‌‌ایران

بیانیه مهم قاسم شعله‌سعدی، موسس راه سوم درباره روی‌دادهای اخیر سیستان و بلوچستان و دعوت به همبستگی ملی در ۱۴ اسفند

بنی آدم اعضای یکدیگرند/که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار/دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی‌غمی/نشاید که نامت نهند آدمی

ملت بزرگ و مظلوم دوست ایران

ملت غیرتمند

نوع دوستی و احساس مسئولیت نه تنها نسبت به سرنوشت خود که نسبت به سرنوشت دیگران ما را در هم نوع دوستی شهره جهان کرده بود و این احساس نوعدوستی تا آنجا تبلور عینی می‌یافت که برای نمونه وقتی قوم یهود زیر ستم بابل بود به فرمان کورش بزرگ به یاری آنها شتافتیم و آنها را نجات دادیم.

آیا امروز ما هم میهنان بلوچ خود را که در آتش جور ولایت مطلقه فقیه و دولت فاسد و بی لیاقت او می‌سوزد تنها خواهیم گذاشت!؟

آیا فرزندان بابک‌خرمدین، باقرخان و ستارخان غیرتشان اجازه می‌دهد که فرزندان یعقوب لیث صفاری در این مبارزه تنها بمانند!؟

آیا دلاوران جنوب و فرزندان رئیس‌ علی دلواری و دیوان خان غیرتشان قبول می‌کند که فرزندان عمرولیث صفاری در آتش ولایت جهل و جور بسوزند و آن‌ها تماشاگر بمانند!؟

آیا بختیاری‌ها ترک‌ها‌، آذری‌ها، لرها، ترکمن‌ها، عرب‌ها، خراسانی‌ها، قشقایی‌ها و دلاوران فارس ناظر و شاهد بی‌عمل کشتار هم میهنان بلوچ توسط اوباش ولی فقیه خواهند ماند یا غیرت و شجاعت را در هم می‌آمیزند و در حمایت از بلوچستان مظلوم قیامت به پا خواهند کرد!؟

آیا غیرت و شجاعت جوانان ایران زمین چنان سست و ضعیف شده که ولایت وقیح مطمئن از تنها ماندن هم وطنان بلوچ آتش افروزی کند و خاطر جمع از بی یار و یاور ماندن هم میهنان بلوچ دست به قتل عام آنها زند!؟

حاشا به غیرت جوانان ایران زمین که با سکوت خود زیر بار چنین ننگی روند.

و من و تو ای هم‌وطن مخاطب مردم مظلوم بلوچ هستیم که یزید زمان فرمان قتل‌عام آنها را داده‌است. یزیدی که فرمانروای غاصب کشوری سرشار از ثروت است، اما ثروت آن توسط کارگزارانش غارت می‌شود و او می‌گوید قضیه را کش ندهید. یا ثروت آنها را به حزب‌الله لبنان و حماس فلسطین و دفاع از بشار اسد جنایتکار و غیره… می‌دهد و ملت ایران را گرفتار فقر و فلاکت نموده به نحوی که گروهی مجبور به گورخوابی شده، جمعی در زباله‌دان‌ها در جستجوی غذا می‌گردند، عده‌ای مجبور به تن‌فروشی شده و…
و این در حالی‌ست که طبق بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی دولت بی‌لیاقت او مسئول پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه می‌باشد و طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی مکلف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.

ولی دولت بی لیاقت و فاسد او به هیچ‌یک از تکالیف قانونی خود عمل نکرده و اگرچه مردم ایران را به کلی گرفتار فقر کرده اما در مناطقی از جمله سیستان و بلوچستان این فقر و بیکاری مضاعف می‌باشد و همان‌طور که در کردستان مظلوم بخشی از مردم به کولبری روزگار می‌گذرانند، بخشی از هم‌میهنان بلوچ‌مان به سوخت‌بری روی آورده‌اند.
اما یزید زمان این را هم برنمی‌تابد و فرمان قتل‌عام آنها را صادر و برای تکمیل این کشتار دستور اعزام نیروهای سرکوبگر را از مناطق دیگر مانند کرمان، خراسان جنوبی و اصفهان را صادر کرده است.

ما که از یک سو شاهد قتل‌عام مردم بلوچ توسط یزید زمان هستیم و از سوی دیگر خود نیز قربانی این جرثومه فساد و خودکامگی می‌باشیم و می‌دانیم که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود و در عین حال می‌دانیم که از هویت ملی خود دور و گرفتار تفرقه شده‌ایم و درست به همین دلیل عملاً زمینه چنین قتل‌عام‌های گستاخانه را فراهم کرده‌ایم و این عدم همبستگی ملی ما، یزید زمان را متجری و در ستمگری بی‌پروا کرده به نحوی که اگر متحد بودیم همبستگی ما در دل او وحشت می‌انداخت و جرئت ارتکاب چنین جنایاتی را از او می‌گرفت.

امروزه که کشور در آستانه فروپاشی قرار گرفته ما در معرض یک انتخاب تاریخی می‌باشیم تا با ایفای مسئولیتی تاریخی، انسانی و ملی به کمک و یاری هم‌میهنان بلوچ‌مان بشتابیم و خود را نیز از شر یزید زمان نجات دهیم و می‌دانیم که اگر در سراسر کشور به حمایت از هموطنان بلوچ دست به اعتراض بزنیم این جرثومه فساد امکان انتقال نیروهای سرکوبگر از منطقه‌ای به منطقه دیگر را نخواهد داشت.

کمترین اثر این جنایت تلنگری‌ست که به وجدان ما زد که ای ملت، دیگر منتظر چه معجزه‌ای برای نجات خود و کشور عزیز ایران نشسته‌اید؟

به‌پا خیزید و در پرتو همبستگی به‌وجود آمده در راستای پشتیبانی از هم‌میهنان بلوچ، شیعه و سنی، مسلمان و غیر‌مسلمان، دست‌ به دست هم داده، قیامی رهایی‌بخش را آغاز کنید.

بنابراین در راستای پشتیبانی و حمایت از سیستان و بلوچستان مظلوم و به نشانه همبستگی ملی به مدت یک روز در تاریخ‌ ۱۴ اسفند اعتصاب عمومی سراسری و ملی اعلام و در سراسر کشور در کلیه ادارات، وزارتخانه‌ها، صدا و سیما، نهادها، سازمان‌ها و کلیه مشاغل دست از کار می‌کشیم و به نشانه بلوغ سیاسی خود در این روز چنان نمایشی از همبستگی ملی در اعتصاب سراسری رقم خواهیم زد که یزید زمان قدرت لایزال ما مردم تحت‌ستم را مشاهده نماید تا باور کند که به زودی قدرت پوشالی او را از طریق مصالحه یا محاکمه در هم خواهیم شکست.

نهم اسفندماه ۱۳۹۹
قاسم شعله‌سعدی- موسس راه‌سوم، راه نجات‌‌ایران

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در فراخوان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *