«شکنجه سفید، روایت‌هایی از سلول انفرادی» نام اتاقی بود در شبکه اجتماعی کلاب هاوس که شب گذشته شماری از فعالان مدنی، سیاسی، دانشجویی، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان و… روایت‌های خود را از تجربه این نوع شکنجه در بازداشت‌گاه‌های نهادهای امنیتی مختلف جمهوری اسلامی بازگو کردند، روایت‌هایی که برخی از آنها برای نخستین بار بود که مطرح می‌شد.

در نخستین بخش این اتاق که به ابتکار کانون مدافعان حقوق بشر و با مدیریت نرگس محمدی، سخنگوی کانون و تعداد دیگری از فعالان حقوق بشر برگزار شد، بسیاری از فعالان مدنی همچون عبدالفتاح سلطانی از بنیان‌گذاران کانون مدافعان حقوق‌بشر، تقی رحمانی، علیرضا رجایی، مصطفی نیلی، ضیا نبوی، شهناز اکملی، محمود بهشتی لنگرودی، طناز کلاهچیان، رضا اکوانیان، سعید ملکپور و… روایت خود از شکنجه سلول انفرادی را با بیش از ۱۷٠٠ کاربر حاضر در اتاق درمیان گذاشتند. 

✅ فایل روایت‌ها را در آدرسهای زیر گوش دهید: 

✳️ بخش اول 

✳️ بخش دوم

 

@DhrcIran